Image Alt

Tiroid Cerrahisi

TİROİD CERRAHİSİ GENEL BİLGİ

Tiroid cerrahisini genellikle  4 ana sebepten dolayı düşünmekteyiz.

 1. Tiroid kanseri olabilecek bir nodülünüz var.
 2. Tiroid kanseri tanınız var.
 3. Lokal semptomlara neden olan bir nodül veya guatr hastalığınız var  (nefes borusunun daralması, yutma zorluğu veya gözle görülür veya estetik bozukluğa sebep olan boyunda kitle .
 4. Aşırı tiroid hormonunun üretilmesi ve salınması nedeniyle semptomlara neden olan bir nodül veya guatr (toksik-zehirli bir nodül, toksik-zehirli bir multinodüler guatr veya Graves hastalığı)

Tiroid ameliyatı, parsiyel tiroidektomi (tamamı alınmadan)  veya total tiroidektomi olarak sınıflandırılabilir. Tiroid kısmının çıkarılması şöyle sınıflandırılabilir:

 1. Açık bir tiroid biyopsisi – bir nodülün doğrudan eksize edildiği nadiren kullanılan bir ameliyat;
 2. Hemi-tiroidektomi veya tiroid lobektomi – tiroidin bir lobunun (bir tarafı-yarısı) çıkarıldığı;
 3. Bir ithmusektomi – iki lob arasında sadece tiroid dokusu köprüsünün kaldırılması; Özellikle isthmus bulunan küçük tümörler için kullanılır.
 4. Son olarak, total veya total bir tiroidektomi, tiroid dokusunun tamamı veya çoğunun çıkarılmasıdır. (Şekil 1)

Tiroid ameliyatında bezin ne oranda çıkarılması gerektiği,  ameliyat sebebi ile belirlenecektir. Örneğin, tiroidin bir tarafına sınırlı bir nodül bir hemitroidektomi ile tedavi edilebilir. Büyük bir bilateral guatr veya büyük bir tiroid kanseri için değerlendiriliyorsanız, muhtemelen total bir tiroidektomi için bir öneriniz olacaktır. Bununla birlikte, ameliyatın kapsamı hem karmaşık bir tıbbi karar hem de karmaşık kişisel bir karardır ve endokrinolog/dahiliye ve özellikle de cerrahınızla birlikte yapılmalıdır.

 

tiroid

tiroid

SORU VE ÖNEMLi NOKTALAR

 1. Neden bir operasyona ihtiyacım var?
 2. Diğer tedavi yöntemleri var mı?
 3. Ameliyattan önce hasta nasıl değerlendirilmeli?

4.Ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın önemi?

 1. Operasyonun riskleri nelerdir?
 2. Tiroid bezimin ne kadarının çıkarılması gerekiyor?
 3. Ameliyattan sonra tiroid hapı almam gerekir mi?
 4. Ameliyattan sonra ne zaman taburcu olurum?
 5. Ameliyat sonrası fiziksel kısıtlamalarım ne olacak?

 

NEDEN BİR OPERASYONA İHTİYACIM VAR?


Tiroid cerrahisinin en yaygın nedeni, ince bir iğne aspirasyon biyopsisi ile şüpheli bulunan bir tiroid nodülünün çıkarılmasıdır.

Aşağıdaki biyopsi sonuçları için cerrahi önerilebilir:

 1. kanser (papiller kanser);
 2. olası kanser (foliküler neoplazm veya atipik bulgular); veya
 3. yetersiz biyopsi;
 4. Malignite için bir risk oluşturan biyopsi örneğinin şüpheli moleküler marker testi.

Eğer nodül büyükse, boyutta artmaya devam ederse veya semptomlara neden oluyorsa (rahatsızlık, yutma zorluğu, vb.) iyi huylu biyopsi sonucu olan nodüller için de cerrahi tavsiye edilebilir.

Cerrahi aynı zamanda hipertiroidizm (Graves hastalığı veya “toksik nodül”), büyük ve multinodüler guatr’lar veya semptomlara neden olan guatrların tedavisi için bir seçenektir.

 

DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ VAR MI?

Cerrahinin tiroid kanseri için şüpheli nodüller olduğunda muhakkak gereklidir. Tiroid kanseri şüphesinin yokluğunda, teşhisinize bağlı olarak tedavi için cerrahi olmayan seçenekler olabilir. Tiroid hastalıkları konusunda uzman doktorunuzla tedavi için diğer seçenekleri tartışmalısınız.

 

OPERASYON ÖNCESİ HASTA NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Diğer operasyonlarda oldupu gibi, tiroid cerrahisi yapılan tüm hastalar ameliyat öncesi değerlendirilerek ayrıntılı bir tıbbi öykü ve kardiyopulmoner (kalp ve akciğer) değerlendirme dahil fizik muayene ile değerlendirilmelidir. Bir elektrokardiyogram ve ameliyat öncesi göğüs röntgeni genellikle 45 yaşın üzerinde olan veya kalp hastalığından semptomatik olan hastalar için önerilmektedir. Kanama bozukluğu olup olmadığını belirlemek için kan testleri yapılabilir.

 

TİROİD AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRECEK CERRAH SEÇİMİ

 

Genel olarak, tiroid ameliyatı en iyi şekilde eğitim almış ve düzenli olarak tiroid ameliyatı yapan bir cerrah tarafından gerçekleştirilir. Ameliyat her yıl çok sayıda tiroid ameliyatı yapan bir cerrah tarafından yapıldığında, tiroid ameliyatlarının komplikasyon oranı daha düşüktür.

 

OPERASYONUN RİSKLERİ NELERDİR?

Deneyimli ellerde, tiroid cerrahisi genellikle çok güvenlidir. Komplikasyonlar nadirdir, ancak tiroid cerrahisinin olası en ciddi riskleri şunlardır:

 1. ameliyattan hemen sonraki saatlerde akut solunum sıkıntısına neden olabilecek kanama; 
 2. Geçici veya kalıcı ses kısıklığına neden olabilecek laringeal sinirin yaralanması ve her iki sinirin de yaralandığı çok nadir durumlarda ise akut solunum sıkıntısı; 
 3. kandaki kalsiyum seviyelerini kontrol eden paratiroid bezlerinin zarar görmesi sonucunda geçici veya daha nadir olarak kalıcı hipoparatiroidizm ve hipokalsemi.

Bu komplikasyonlar, invaziv tümörü olan veya geniş lenf nodu tutulumu olan, ikinci bir tiroid ameliyatı geçiren ve köprücük kemiğinin altında göğsün üst kısmına giden büyük guatrlarda (substernal guatr) daha sık görülür.

 

TİROİD BEZİMİN NE KADARI ÇIKARILIR?

Cerrahınız, lobektomi (hemi) veya total tiroidektomi gibi planlanan tiroid ameliyatını ve böyle bir işlemin neden önerildiğini açıklamalıdır. Papiller veya foliküler tiroid kanserli hastalar için çoğunlukla daha sonra radyoaktif iyot ile tedavinin gerekli olabileceğinden dolayı total veya totale yakın tiroidektomi önerilebilir. Daha büyük (> 1,5 cm) veya daha fazla invaziv kanser tiplerinde ve medüller tiroid kanserli hastalarda olası lenf nodu metastazlarını çıkarmak için lokal lenf nodu diseksiyonu gerekebilir. Aşırı aktif soliter nodüller için veya ses kısıklığı, nefes darlığı veya yutma zorluğu gibi lokal semptomlara neden olan iyi huylu tek taraflı nodüller için hemi-tiroidektomi (tek tarafın alınması) önerilebilir. Graves Hastalığı veya büyük multinodüler guatr hastaları için ise total veya total’e yakın tiroidektomi önerilebilir.


CERRAHİDEN SONRA TİROİD İLACI ALMALIMIYIM?

Bunun cevabı, tiroid bezinin ne kadarının alındığına bağlıdır. Eğer yarım (hemi) tiroidektomi yapılırsa,% 80 ihtimalle tiroid ilacı kullanmanıza gerek olmayacaktır. Eğer tüm bezinizi çıkardıysanız (total tiroidektomi) veya daha önce tiroid ameliyatı geçirdiyseniz ve şimdi ise kalan tiroidin (tamamlama tiroidektomi) çıkarılması gerekli ise, yaşam boyu tiroid hormonuna ihtiyacınız olacaktır.

 

TİROD AMELİYATINDAN SONRA NE ZAMAN TABURCU OLURUM?

Ameliyattan sonra eğer tek taraflı ameliyat yapıldıysa aynı gün bile taburculuk yapılabilmektedir. Diğer tip ameliyatlarda ise bir gece yatış gerekmekte ve sonraki gün dren koyulan hastalarda dren miktarına göre taburculuk planlanmaktadır.  

 

CERRAHİ SONRASI FİZİKSEL KISITLAMALAR NELER OLACAK?

Çoğunlukla hastaların birkaç gün veya hafta boyunca ameliyattan sonra aşırı fiziksel aktiviteleri sınırlaması tercih edilmektedir. Bu öncelikle ameliyat sonrası boyun hematomu (kan pıhtısı) ve yaranın dikişlerinin açılma riskini azaltmaktır. Postoperatif birinci günde normal aktivite başlayabilir. Yüzmek gibi kuvvetli sporlar ve ağır kaldırma içeren aktiviteler en az on gün ila 2 hafta ertelenmelidir.

 

Bursa mide tüp mide ameliyatı uygunluğunuzun tespiti ve daha fazla bilgi için; Genel Cerrahi Uzmanı, Obezite ve Metabolik Cerrahi sorumlusu, Doç. Dr. Evren DİLEKTAŞLI’dan randevu alabilirsiniz.

ONLINE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ

RANDEVU TEL:  0 507 765 18 69 veya 444 23 64

WHATSAPP RANDEVU HATTI: 0 507 765 18 69